ලෝකය කැළැඹූ සිදුවීම්

Posted on August 8, 2011. Filed under: එතෙර |

සොල්දාදුවකුගේ අවසන් මොහොත…

1962 ¡ සැඟව සිට වෙඩි තැබූවකුගේ (ස්නයිපර්) වෙඩි පහරකට ලක්වූ සොල්දාදුවකු තම අවසන් මොහොතේ පූජකවරයකුගේ ඇගේ එල්ලී සිටි අනුවේදනීය මොහොත. ස්පාඤ්ඤයේ සිදුවීමකි.

 

 
ඇමෙරිකානු යුක්තිය

1966 ¡ දකුණු වියට්නාමයේදී ඇමෙරිකානු සොල්දාදුවන් මියගිය වියට්කොං භටයකු යුද ටැංකියක බැඳ ඇදෙගෙන යමින්…
මවකගේ දිරිය

1965 ¡ ඇමෙරිකානු බෝම්බ ප්‍රහාරයකින් වැළකීම පි‚ස මවක් සිය දරුවන් සිවුදෙනා සමගින් දකුණු වියට්නාමයේ ගංගාවක් තරණය කරමින්.

Make a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: